TILLSAMMANS BLIR VI
 STARKARE!
Ömsesidiga
samarbetsavtal

Svenska Säkerhetsskyddsbyrån AB har samarbetsavtal med såväl RAYVN (Digitalt Kris- och incidenthanteringssystem) som ALERTI AB i syfte att i en större omfattning och fler delar av landet, kunna erbjuda än mer kvalitativa tjänster inom bl.a. kris- och incidenthantering, krisövningar, säkerhet, personsäkerhet, juridik och kvalificerade utredningar till våra nuvarande och framtida kunder.


Egna 
underleverantörer

Svenska Säkerhetsskyddsbyrån AB har samarbetsavtal med egna dedikerade underleverantörer omfattande olika former av psykologstöd, sjukvårdsutbildning, kriskommunikation, mediahantering och juridik.


Underleverantör 
till andra
Svenska Säkerhetsskyddsbyrån AB har ett samarbetsavtalmed ATEA som syftar till att som underleverantör till ATEA  stödja ATEAs kunder med säkerhets- och säkerhetsskyddsrelaterade tjänster.

Sveriges representant för RAYVN

Ditt nya digitaliserade stöd för kris- och incidenthantering. Ett system för hantering av alla olika typer av kritiska händelser som är lätt att hantera och kräver minimalt med utbildning. Det ger dig en bättre överblick och spårbarhet. Samtidigt ger systemet dig mer tid över till bedömningar och beslutsfattning.