Nyhet!

Vi är numera även svensk representant för RAYVN digitaliserade
kris- och
incidenthanteringssystem. 
Klicka på logotypen till höger för mer info. Surfa runt och klicka sedan på på knappen Get A Demo. Den riktar vi då mot just din verksamhet.
TA KONTROLL 
ÖVER ERA SKYDDSVÄRDEN, 
ANNARS GÖR NÅGON 
ANNAN DET
Svenska Säkerhetsskyddsbyrån AB är grundad i syfte att skapa bättre förutsättningar för alla verksamhetsutövare såväl privata företag som myndigheter inom stat, landsting och kommun att uppfylla gällande säkerhetsskyddskrav.

Svenska Säkerhetsskyddsbyrån AB har mycket stor erfarenhet av säkerhets- och säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsplanering, hot- och riskbedömningar, säkerhetsprövningar, skyddssamtal, intervjuer, säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal samt Duty of Care.

Vi har därför en mycket bred erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågor ur många aspekter och kan utifrån verksamhetens skyddsvärden, inrikta, styra, leda, koordinera, följt upp, utvärdera och utveckla ert säkerhetsskydd. Detta oavsett om Ni har en liten eller mycket omfattande och komplex verksamhet.

För information, stöd och rådgivning,

kontakta oss: info@sakerhetsskyddsbyran.se eller 070-2425600

KOMPETENSOMRÅDEN