OM OSS

Svenska Säkerhetsskyddsbyrån AB är grundad av Stephan Norrmén och baserad på över 35 års militär erfarenhet som officer varav mer än 18 år som auktoriserad säkerhets- och säkerhetsskyddschef på mycket kvalificerade säkerhetsbefattningar, den senaste inom ledningen för Försvarmaktens mest komplexa verksamheter. Säkerhetsskyddsbyrån AB har därmed stor erfarenhet av samarbeten och samverkan med allt från privata företag, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen till andra myndigheter.

Vår ledstjärna och styrka är att alltid hitta väl avvägda lösningar som såväl bidrar till verksamheten i allmänhet som till att risker minimeras och verksamhetens genomförande säkerställs. Vårt förhållningssätt präglas av en tydlig kan- och vill- attityd till ett professionellt säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete. Vår bedömning är att vi har mycket goda förutsättningar till att leverera det ni efterfrågar. Vi är medvetna om att det alltid kommer att finnas nya utmaningar vilket vi upplever som mycket stimulerande och därför starkt motiverar oss att allltid vara uppdaterade.