Svenska Säkerhetsskyddsbyrån AB och ALERTI AB

Vi vill härmed meddela att Svenska Säkerhetsskyddsbyrån AB och ALERTI AB utökat och fördjupat sitt samarbete och våra verksamheter återfinns nu i utökade delar av landet