Duty of Care, tar ni ert ansvar som arbetsgivare?


Duty of Care!
Epidemier, terrorhandlingar, naturkatastrofer, olyckor med mera!

Svenska universitet och högskolor, hur hanterar ni era studenters, forskares och andra anställdas safety and security när dom är på resande fot i studier och arbete?

Svenska myndigheter och företag, hur hanterar ni era anställdas safety and security när dom är på resande fot i sitt arbete?

Svenska Säkerhetsskyddsbyrån AB hjälper er med analys, utbildning, upphandling och implementering.

https://www.youtube.com/watch?v=XNBCKG_ke3E&feature=youtu.be