Utbildning i Säkerhetsskydd vid Chalmers

Svenska Säkerhetsskyddsbyrån AB och Säkerhetspolisen föreläste om Säkerhetsskydd och nya Säkerhetsskyddslagen under den nationella Säkerhetskonferensen för Svenska Universitet och Högskolor vid Chalmers den 10-11 april 2019.