Säkerhetspolisens senaste vägledningar avseende Säkerhetsskydd


Säkerhetspolisens senaste (190617) vägledningar  avseende Säkerhetsskydd samt Hot mot Säkerhetskänslig Verksamhet finns nu publicerade på Säkerhetspolisens hemsida under rubriken Säkerhetsskydd.

Dessa nås snabbast via Länkar här ovanför.