Ny internationell samarbetspartner, RAYVN


Svenska Säkerhetsskyddsbyrån AB är numera även svensk representant för RAYVNs digitaliserade kris- och incidenthanteringssytem.  

RAYVN är ditt nya digitaliserade stöd för kris- och incidenthantering. Ett system för hantering av alla olika typer av kritiska händelser som är lätt att hantera och kräver minimalt med utbildning. Det ger dig en bättre överblick och spårbarhet. Samtidigt ger systemet dig mer tid över till bedömningar och beslutsfattning.
http://rayvnglobal.fstracker.io/email/track/click?hash=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRh...